Onze historische vereniging stelt zich ten doel:

 

 

-    de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van het dorp Arkel en zijn bewoners te bevorderen;

 

-    onderzoek en de bekendmaking van allerlei aspecten van het verleden van ons dorp stimuleren, coördineren en steunen;

 

-    het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;

 

-    het behoud en beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van karakteristieke historisch gegroeide bebouwing;

 

 

 

Deze doelstellingen trachten wij te bereiken door:

 

-   het organiseren van lezingen, excursies en exposities;

 

-    het uitgeven van een verenigingsblad;

 

-    het uitgeven van boeken;

 

-    het verzamelen en beheren van oudheidkundige voorwerpen;

 

-    het bijhouden van een fotoarchief

 

-    het verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van gegevens die nuttig zijn voor familieonderzoek.

 

-    het deelnemen in overkoepelende organisaties:

 

-    en wij willen een ontmoetingspunt zijn voor allen die hun kennis van de boeiende geschiedenis van ons dorp en zijn omgeving willen verbreden en verdiepen

     en dit met ons willen delen.